12.5.1940, Col nad Ajdovščino

Oblika delovanja

instrumentalist (orgle), skladatelj / avtor glasbe, zborovodja, pedagog

Zvrst glasbe

klasika (komorna glasba, sakralna glasba, instrumentalna glasba, zborovska glasba)

Deluje kot duhovnik, glasbenik, zborovodja in skladatelj v Ljubljani.

Izobraževanje / izkušnje

- 1966    diplomiral na Teološki fakulteti v Ljubljani
- 1967-1970    študij cerkvene glasbe na Papeškem inštitutu za cerkveno glasbo (Pontificium Institutum Musicae Sacrae) v Rimu,
- 1973-1977    študij dirigiranja in kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani.

Delovanje

- od 1970     regens chori v ljubljanski stolnici,
- od 1970-2003     predavatelj cerkvene glasbe na Teološki fakulteti v Ljubljani,
- od 1971     obnovil Orglarsko šolo v Ljubljani, kjer deluje  kot ravnatelj in profesor glasbenih predmetov,
- 1974-2000     zborovodja MPZ Anton Foerster,
- 1976-2001     odgovorni urednik revije Cerkveni glasbenik,
- 1978-1983     zborovodja Akademskega pevskega zbora Alojzij Mav.

Častni naslovi in priznanja

- 1999   monsignor (papež Janez Pavel II.)
- 2000   odličje sv. Cirila in Metoda za neutrudno delo na področju vzgoje mladih organistov in duhovnikov, vodenje pevskih zborov in umetniško ustvarjalnost (Slovenska škofovska konferenca)
- 2004 zlato priznanje za umetniško vodenje mešanega pevskega zbora Anton Foerster (Zveza kulturnih društev Ljubljana)
- 2004 zlata častna jubilejna Gallusova značka za dolgoletno in izjemno uspešno delo na področju ljubiteljske glasbene dejavnosti (Javni sklad RS za kulturne dejavnosti)
- 2006 Cecilijino priznanje za bogat prispevek k slovenski cerkveni glasbi (Slovensko Cecilijino društvo)

Osebna bibliografija

COBISS